Projekt DigiKompetence realizovaný v letech 2022 – 2023 má za úkol nastavit systémovou a metodickou podporu při zavádění výkonu práce z domova a při využívání nástrojů vhodných pro její výkon. Pro zaměstnavatele je důležité udržet pomocí efektivních nástrojů řízení pracovní tým, který je schopný vykonávat práci i mimo standardní prostory pracoviště - především z domova.
Zaměstnavatelé získají systémovou podporu k zavedení výkonu práce z domova ve své organizaci, přičemž budou moci použít poznatky z realizovaných výzkumů a sebraných příkladů dobré praxe a ověřovat úroveň digitálních kompetencí svých zaměstnanců pro její výkon.
Zaměstnanci prostřednictvím vytvořených výstupů projektu (kurzy, aplikace atd.) získají či se dále zlepší ve svých digitálních kompetencích potřebných pro výkon práce z domova, vytvořené materiály a aktivity (kurzy, aplikace atd.) je inspirují k dalšímu učení. Se sebereflexí pomůže i autoevaluační nástroj Evaldo, díky kterému získají přímou podporu při zavádění nástrojů vhodných pro práci z domova a budou moci zhodnotit své silné i slabší stránky s ohledem na digitální kompetence.
Realizace sběru dat souvisejících s výkonem práce z domova v České republice a v zahraničí

V průběhu realizace projektu bude dvakrát realizován výzkum práce z domova. Provedený výzkum bude navazovat na sběr dat uskutečněný v projektu DigiKatalog. Realizace opakovaného výzkumu přinese jedinečná data pro analýzu trendů v zavádění i realizaci práce z domova i podněty pro analýzu věcných a legislativních překážek. Zjištěné výsledky výzkumu budou prezentovány na samostatných online workshopech. Zpracována bude rovněž komparativní analýza, která se zaměří na zkoumání fungující podpory v oblasti dalšího vzdělávání pro výkon práce z domova včetně formulace doporučení, která by byla vhodná přenést do české praxe a do českého legislativního rámce.

Tvorba systémových prvků a online nástrojů dalšího vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí pro výkon práce z domova

Rozšíření Smart Online Systému bude provedeno v několika oblastech: matice páteřních povolání (kvantifikace dle NSP) bude doplněna o informace týkající se vhodnosti využití pro výkon práce z domova a doporučeného rozsahu práce z domova. Evaldo bude doplněn o nové části, v nichž si uživatelé budou moci otestovat, jakou mají úroveň digitálních kompetencí, které jsou potřebné pro výkon práce z domova. Bude taktéž vybudován navazující výukový modul pro připravované návody a nástroje "Jak na práci z domova" se zaměřením na praktické využití nástrojů pro efektivní výkon práce z domova.

Popularizace dalšího vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí pro výkon práce z domova

Hlavním cílem je zajištění informovanosti o důležitosti dalšího vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí pro výkon práce z domova. Projekt bude využívat řadu online nástrojů - webové stránky projektu, autoevaluační nástroj Evaldo a PortálDigi, kde především prostřednictvím rubriky DigiZprávy a DigiVidea budou publikovány edukativní texty a audiovizuální spoty k propagaci projektu a hlavního tématu. Podpůrnými kanály jsou dále profily na sociálních sítích a YouTube kanál projektu. Další nástroj, který bude využíván pro popularizaci dalšího vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí, je podcastový kanál DigiPodcast. Využíván bude taktéž vlastní pravidelný newsletter.

DigiPodcasty

Celkem 24 samostatných dílů, které jsou zasvěcené jednotlivým digitálním kompetencím – charakteristice, praktickým příkladům pro využití práce z domova a diskusi se zajímavým hostem. Podcasty vychází pravidelně každý měsíc a jsou k dispozici na Spotify, Apple podcast, Google podcast, na webu www.portaldigi.cz a na sociálních sítích.

Přejít na podcasty
Přehled aktuálních výstupů projektu
  Metodiky
  Tiskové zprávy
  Případové studie
  Karty digitálních kompetencí
  Realizační tým
  Jiří Molnár

  Gestor projektu

  Petr Tsironis

  Gestor implementace

  Hynek Načeradský

  Expert SOS

  Ladislava Whitcroft

  Odborný garant KA

  Zdeněk Čapek

  Analytik dat

  Martina Arnoldová

  Specialista pro komunikaci s CS

  Klára Balabánová

  Specialista pro komunikaci s CS

  Spolupráce

  Rádi navážeme formální i neformální spolupráci při vyhledávání a hodnocení vhodných online nástrojů nebo pomůcek pro rozvoj digitálních kompetencí a sebevzdělávání v této oblasti.

  Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání